OM MIG

Jag som driver NorthK9 Hundcenter heter Anna Medved och är i grunden husdjursagronom med inriktning mot genetik och näringsfysiologi men bedriver även hundträning vid sidan om. Jag har haft tre hundar (Tamaskan och Rottweiler) hittills, varav de två senaste hundarna varit rottweiler. Jag har jobbat som hundinstruktör på valp- och unghundskurser, samt hundmöteskurser hos Norrhund AB, utbildat mig till hundinstruktör genom Hundfantasten Uppland och har HF certifiering. 


Decado
Decado


Jag har alltid älskat hundar, men mitt intresse för inlärning och beteende hos hund växte fram när jag hade min första rottweiler. Han hade en osäkerhet gentemot främmande hundar pga incidenter där en okänd hund var lös och punkterade hans kind. Därefter var hundmöten svårt. Det fick mig att verkligen vilja hjälpa honom att komma över hans osäkerhet. Därmed påbörjades min resa inom inlärningspsykologi. 

Garm (Falkline's Gamer)
Garm (Falkline's Gamer)
Min nuvarande rottweiler är en nyfiken och bestämd herre med mycket jakt- och bytesdrift och har verkligen utvecklat mig som individ. Jag vet vad det innebär att ha en hund med mycket drifter och jag älskar utmaningen. 

Nova - Tamaskan
Nova - Tamaskan


Min filosofi bygger på balans i relationen mellan hund och ägare. Detta uppnås genom relation, ledarskap och samarbete.  Det är vårat ansvar som ägare att lära hunden vad vi vill av den för att kunna ställa krav vid situationer där det behövs. Detta i sin tur skapar en kommunikation och relation mellan dig och hunden som bygger på ömsesidig respekt och kärlek.


HF Certifiering

Vad innebär det att anlita en HF certifierad hundinstruktör?

Om du anlitar en HF-certifierad hundinstruktör så garanteras du att instruktören har en adekvat instruktörsutbildning bakom sig på minst 1 år. Instruktören har en stor erfarenhet av många olika hundtyper och fördjupad kunskap inom individinriktad inlärning.

En certifiering hos Hundfantasten innebär att instruktören efter utbildningstiden förutom sedvanliga prov, har prövats ytterligare i en rad teoretiska och praktiska tester under 2 dagar totalt 14 timmar med godkända resultat.

En HF- certifiering är en kvalitetsstämpel på instruktörens kunnande och att instruktören aktivt verkar för att sprida kunskap till hundägare som leder till fler lyckliga hundägarskap och balanserade, harmoniska hundar i vårt land.